سخنرانان بخش بین الملل

رویداد گذشته ( خرداد ماه ۱۴۰۱ )

جناب آقای آیکاوا کازاتوشی

سفیر محترم کشور ژاپن

جناب آقای اوتارا تاماکولو

سفیر محترم کشور ساحل عاج

جناب آقای دیوید کارانجا

رایزن محترم اقتصادی کشوور کنیا

سخنرانان بخش داخلی

رویداد گذشته ( خرداد ماه ۱۴۰۱ )

جناب آقای حسینی کیا

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

سرکار خانم مهندس محرابی

مدیرکل سابق دفتر منسوجات و

 پوشاک وزارت صمت

جناب آقای نوده فراهانی

 رئیس اتاق اصناف ایران

جناب آقای کمالیان

رئیس اتحادیه فرش ماشینی تهران

جناب آقای ناصر سراجی

دبیر کل سمپوزیوم

جناب آقای دکتر دیاری

 مدیر سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان